Turkish-German translations for elektrikli:

elektrisch · other translations

elektrikli elektrisch

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Açık kablo uçları, elektrik yangınları

Offene Kabel, elektrische Brände.

Belki de elektrikli sandalye olmalı.

Vielleicht der elektrische Stuhl.

Click to see more example sentences