Turkish-German translations for elmacık:

Wangenknochen · other translations

elmacık Wangenknochen

Aynı siyah gözler, aynı elmacık kemiği, burun, ağız.

Dieselben dunklen Augen, dieselben Wangenknochen, Nase, Mund.

Elmacık kemiklerin çok hoş.

Sie haben tolle Wangenknochen!

Ange, elmacık kemiklerinin üzerindeki doku değerlerini çene hattına kadar düşür.

Angela, reduzier die Gewebetiefe von den Wangenknochen bis zur Kieferpartie.

Click to see more example sentences