Turkish-German translations for emekli:

Ruhestand · Rente · pensioniert · Rentner · other translations

emekli Ruhestand

Emekli olmak için para istedim.

Ich wollte Geld für meinen Ruhestand.

Ben emekli oldum, senin de burada hiçbir yetkin yok.

Ich bin im Ruhestand, du hast hier keine Befugnis.

Çok karmaşık bir şeydi ve ben de artık emekli oldum.

Na das ist sehr kompliziert, und ich bin im Ruhestand.

Click to see more example sentences
emekli Rente

Müşterilerin emekli maaşlarını harcadın?

Sie haben Renten der Kunden ausgegeben?

Bundan sonra emekli olacağım.

Danach gehe ich in Rente.

Peter'ın hayat sigortası ve emekli maaşını aldım.

Ich kriege Peters Lebensversicherung und Rente ausgezahlt.

Click to see more example sentences
emekli pensioniert

Baban emekli oldu, değil mi? Evet.

Dein Vater ist pensioniert, oder?

Hayır, emekli oldu.

Sie ist pensioniert.

Baban emekli mi oldu?

Ist Ihr Vater pensioniert?

Click to see more example sentences
emekli Rentner

Bizler banka memurları, öğretmenler mühendisler, emekli insanlarız.

Wir sind Bankangestellte, Schullehrer, Ingenieure, Rentner.