Turkish-German translations for en yakın:

nächst · other translations

en yakın nächst

Onu en yakın karakola götürüyorum.

Ich bringe ihn zur nächsten Substation.

Bay. Paris en yakın Borg gemisinin yerini belirleyin ve bir rota çizin.

Mr Paris, lokalisieren Sie das nächste Borgschiff und setzen Sie einen Kurs.

Mario'nun en yakın akrabası.

Er ist Marios nächster Angehöriger.

Click to see more example sentences