Turkish-German translations for endüstriyel:

industriell, industrielle · Industrie · gewerblich · other translations

endüstriyel industriell, industrielle

Endüstriyel bir santrifüj.

Eine industrielle Zentrifuge.

Endüstriyel kullanımı yok.

Industrielle Verwendung, keine.

Endüstriyel teçhizatlar, ziraat, biyoteknoloji ve görünüşe göre Tanarak, Alaska'da küçük çaplı madencilik çalışmaları var.

Industrielle Hardware, Landwirtschaft, Biotech und offensichtlich eine kleine Bergbauoperation in Tanarak, Alaska.

Click to see more example sentences
endüstriyel Industrie

Marcalva endüstriyel Deposu

Marcaval Industrie Lagerung.

Endüstriyel Tasarım okudu.

Sie studierte Industrie-Design.

Endüstriyel ölçekte çevre kirliliği ve B.M Ayırım Bölgesi'ni ihlal.

Umweltverschmutzung auf Industrie-Maßstab und die Verletzung eines UN-Sperrgebiets.

Click to see more example sentences
endüstriyel gewerblich

Bugünlerde daha çok endüstriyel performans sanatçılarıyız.

Heutzutage sind wir mehr gewerbliche Performancekünstler.