Turkish-German translations for enerjik:

lebhaft · energisch · other translations

enerjik lebhaft

Bu çok enerjik bir kulüp sakini.

Das ist ein sehr lebhafter Forager.

Genç ve enerjik ve sıkı.

Jung, lebhaft und prall.

enerjik energisch

Bagby, bu enerjik bir kadın.

Bagby, das ist eine energische Frau.