erkeksin

Ben özgür bir kadınım ve sen de özgür bir erkeksin..

Ich bin eine emanzipierte Frau und Sie sind ein emanzipierter Mann.

Sen bir erkeksin Walt. Ne bir köle ne de bir makinesin.

Du bist ein Mensch, Walt, kein Sklave, keine Maschine.

Sen çok çekici bir erkeksin.

Du bist ein sehr attraktiver Mann.

Ve sen de çok çekici bir erkeksin.

Und Sie sind ein sehr attraktiver Mann.

Sen bir topçunun kabuğu değilsin? Danny, sen erkeksin.

Du bist kein Artillerie-Geschoss, Danny, du bist ein Mann.

Sen bir erkeksin, Geoffrey, büyük, güçlü ve çok çekici,

Du bist ein Mann Geoffrey, ein großer, starker, sehr heißer Mann.

Sen bir insan, bir erkeksin.

Du bist ein Mensch, ein Mann.

Sen de bir erkeksin.

Du bist ein Kerl.

Sen gerçek bir erkeksin.

Sie sind ein richtiger Mann!

Ama sen bir erkeksin.

Aber du bist ein Mann.