Turkish-German translations for estetik:

ästhetik · ästhetisch · other translations

estetik ästhetik

Kırmızı gitar ve şeker torbası grubun estetik duruşunu belirledi.

Die rote Gitarre und das Pfefferminzbonbon bestimmten die Ästhetik der Band.

Heykel ve Estetik.

'Skulptur und Ästhetik.

estetik ästhetisch

Ben sadece bu modelin estetik analizini yapıyordum.

Es war nur eine ästhetische Analyse des Modells.

Estetik ve bilimsel olarak mükemmel.

Ästhetisch und anatomisch perfekt.