etkilendim

Çok etkilendim. Ama benim zevkim için fazla cafcaflı.

Sehr beeindruckend, aber etwas protzig für meinen Geschmack.

Bu çalışmadan çok etkilendim.

Diese Arbeit beeindruckt mich sehr.

Etkilendim, içkiler çok pahalı.

Bewundernswert. Drinks sind teuer.

Şimdi sadakatinden de etkilendim.

Jetzt beeindruckt mich deine Loyalität.

Etkilendim ama aptalca.

Inspirierend, aber dumm.

Aman Tanrım! Çok etkilendim, Silver Beaver.

Oh Gott, ich bin beeindruckt, Silberbieber.

Lösemi hastalarının durumu stresten çok etkilenir.

Der Zustand von Leukämiepatienten ist sehr stressempfindlich

Etkilendim. Ben de.

Ich bin beeindruckt.

Etkilendim. Teşekkür ederim, bayım.

Ich bin beeindruckt danke Sir.

İtiraf ediyorum ki etkilendim.

Ich gestehe, ich bin beeindruckt.