Turkish-German translations for etkinlik:

Aktivität · Veranstaltung · Ereignis · other translations

etkinlik Aktivität

Bugün kültürel bir etkinlik yapacağız.

Exekutieren wir eine kulturelle Aktivität.

Burada hiçbir EM etkinliği yok.

Es gibt keinerlei EM-Aktivität hier.

etkinlik Veranstaltung

Daha iyi gösteriler, etkinlikler

Bessere Shows, bessere Veranstaltungen

Ama etkinliğin en önemli olayı yargılama.

Doch Höhepunkt der Veranstaltung ist die Richterwahl.

etkinlik Ereignis

Bu, gizli ve herkesin giremediği bir etkinlik.

Das ist ein geschlossenes, geheimes Ereignis.