etmeyeceklerdi

Küçük Kontra savaşını asla finanse etmeyeceklerdi.

Den kleinen Contra-Krieg würden sie nie finanzieren.