ettirebiliyorum

Çatıyı tamir ettirebiliyorum. Tanrı minnettar yardımlarına, ama artık yeter!

Das Kirchendach können wir reparieren, Gott dankt es Ihnen, es reicht.