Turkish-German translations for ev ödevi:

Hausaufgaben · Hausaufgabe · other translations

ev ödevi Hausaufgaben

Ev ödevleri yoktu artık. Spor karşılaşmaları yoktu.

Es gab keine Hausaufgaben mehr, keine Sportwochenenden,

Mindy. Artık ev ödevi yok, bebişim.

Mindy, keine Hausaufgaben mehr, Püppchen.

Çamaşırları, ev ödevleri, şakaları, sıçmak, sıçmak ve sıçmak.

Wäsche, Hausaufgaben, Streiche, Kacke, Kacke und Kacke.

Click to see more example sentences
ev ödevi Hausaufgabe

Susan sana biraz ev ödevi gönderdi.

Susan schickt ihnen eine Hausaufgabe.

Bir ev ödevi buluyorsun ve intihara meyilli olduğuna karar veriyorsun.

Sie finden eine Hausaufgabe und entscheiden, dass er selbstmordgefährdet ist.

Bu senin ev ödevin olsun.

Das ist deine Hausaufgabe.

Click to see more example sentences