Turkish-German translations for evet:

ja · nicht · Nein · nun · doch · ja doch · wohl · jawohl · allerdings · zwar · immerhin · freilich · other translations

evet ja

Sana evet-hayır soruları sorabilirim;

Ich kann Ihnen Ja-oder-Nein-Fragen stellen,

Ve, ve evet, seni özledim ve küçük kız çocukları gibi ağlıyordum.

Und, und ja, ich vermisse dich, und ich habe geweint wie ein kleines Mädchen.

Evet ama siz artık İngilizsiniz, Leydi Westholme.

Ja, aber Sie sind doch jetzt Britin, Lady Westholme.

Click to see more example sentences
evet nicht

Evet, anlıyorum. Bir amatörden bile profesyonellik bekleriz.

Wir erwarten Professionalität, selbst von einem Nicht-Profi.

Evet, bu doğru. Ama her zaman çıplak değil.

Das stimmt, aber sie ist nicht immer nackt.

Evet, bence sana ait olmayan bir şey var sende.

Ja, ich denke, dass du etwas hast, was dir nicht gehört.

Click to see more example sentences
evet Nein

Evet ama o bize yardım edebilir.

Nein. Aber sie kann uns helfen.

Evet, bu bir çözüm değil.

Nein, es ist keine Lösung.

Evet, aslında ne olduğunu biliyorum ben de.

Nein, ich weiß tatsächlich, was das ist.

Click to see more example sentences
evet nun

Evet belki ben yardımcı olabilirim.

Nun, vielleicht kann ich Ihnen helfen.

Evet, bu bir çikolatalı sufle.

Nun, es ist ein Schokoladensuffle.

Evet, peki, aslında, evet, biz birbirimizi tanıyoruz. Evet, biz biz tanışmıştık, iki yaz kadar önce?

Ja, nun eigentlich, ja, wir-wir kennen uns. ja wir wir trafen uns vor zwei Jahren?

Click to see more example sentences
evet doch

Evet. Lütfen, hadi eve gidelim.

Doch, bitte, gehen wir nach Hause.

Hayır tura. Evet.

Nein, doch Kopf.

Ah, evet Castle.

Oh doch, Castle.

Click to see more example sentences
evet ja doch

Evet, ama bu iyi bir şey, değil mi?

Ja, aber das ist doch gut, oder?

Evet ama sıkıcı, değil mi?

Ja, aber das ist doch langweilig.

Evet ama onun için de önemli bir yer, Hermione.

Ja, aber ihm bedeutet es auch was. Versteh doch, Hermine.

Click to see more example sentences
evet wohl

Biz bağımlıyız, Bayan Smith. Evet.

Wir sind wohl abhängig, Mrs. Smith.

Bu bir tür oyun mu? Evet.

Das ist wohl so eine Art Spiel.

Evet, en iyisi bu olabilir.

Ja, das wäre wohl das Beste.

Click to see more example sentences
evet jawohl

Evet, efendim, büyük bir adam, Wild Bill Hickok gibi.

Jawohl, ein großer Mann wie der wilde Bill Hickok.

Tanrı'nın saf ve doğal elementleri şeytan tarafından kirletiliyor, evet.

Gottes reine und natürliche Elemente sind vom Teufel bedroht, jawohl.

Evet, paketlerce sigara ve Brown Thunder.

Jawohl, eine Schachtel Zigaretten und Brown Thunder.

Click to see more example sentences
evet allerdings

Evet dedektif. İşte bu yüzden yardımınıza ihtiyacım var.

Allerdings, Detective, deswegen brauche ich Ihre Hilfe.

Evet kesinlikle ve harika gidiyor.

Allerdings. Und es läuft fantastisch.

Evet, aynen öyle Bay Sullivan.

Ja, allerdings, Mr. Sullivan.

Click to see more example sentences
evet zwar

Evet. Yedi tane dedim.

Ich sagte zwar sieben.

Evet. Vinculus isminde harika bir sokak büyücüsü var. On parmağında on marifet.

Es gibt da diesen großartigen Straßenzauberer, Vinculus, er lügt zwar

Evet biraz klişe olacak ama bu doğru

Ist zwar ein Klischee, aber es stimmt.

Click to see more example sentences
evet immerhin

Evet. En azından yemek yedik.

Immerhin haben wir gegessen.

Evet, baban hapiste olabilir ama en azından senin bir tane var nerede olduğunu biliyorsun.

Ja, dein Dad ist im Knast, aber immerhin hast du einen und weißt, wo er ist.

Evet, en azından bir haftam var.

Ja, immerhin habe ich noch eine Woche.

evet freilich

Evet öyle, sana soruyorum.

Ja, freilich frage ich dich.