Turkish-German translations for fıçı:

Fässer, Fass · Tonnen, Tonne · other translations

fıçı Fässer, Fass

Bir fıçı ve iki dakika daha.

Noch ein Fass, noch zwei Minuten.

Bu fıçıların nereden geldiğini biliyorum.

Ich weiß, woher diese Fässer stammen.

Londra'daki bütün hanların kilerlerini arayın ve tüm fıçılara el koyun!

Durchsucht alle Tavernen in Londinium. Konfisziert alle Fässer. Na los!

Click to see more example sentences
fıçı Tonnen, Tonne

Bana fıçı diyorsun?

Nennst du mich eine Tonne?

Bu sadece bir fıçı.

Das ist eine Tonne!