Turkish-German translations for fantazi:

fantasie · Fantasy · Phantasie · other translations

fantazi fantasie

Burada senin için postmodern bir fantazi yaratacağım.

Ich werde hier eine postmoderne Fantasie kreieren.

Bu dünya o çocuk kitaplarındaki fantazi dünyalarına benzemez.

Das ist keine Fantasie-Welt wie in diesen Kinderbüchern.

Buna fantazi mi diyorsun?

Nennst du das Fantasie?

Click to see more example sentences
fantazi Fantasy

Fantazi futbol kasabada ki her erkeği erkek diyaloğu kuran bir canavara çevirdi.

Fantasy Football hat jeden Mann dieser Stadt in ein Trash-Talk Monster verwandelt.

Fantazi Adasından saplantısal düşünceler.

Illusionäre Träume auf Fantasy Island!

İyi bir fantazi takımı seçmek zorundayım.

Ich muss ein gutes Fantasy Team zusammenstellen.

fantazi Phantasie

Evet, ve bunu giderek lanet bir fantazi haline dönüştürüyor.

Ja und verwandelt sie in einen abgefuckten Phantasie-Scheiß.