formları

Eğer ölüm işleminizi atlayarak intihar ve veya formunu doldurmadan gerçekleştiriyorsanız, dereceniz indirilecektir.

Wenn Sie lhre Todesabwicklung ausüben ohne Selbstmord oder Fallerlaubnis, werden Sie degradiert.

Affedersiniz, bir de başvuru formu alabilir miyim?

Entschuldigen Sie bitte, kann ich ein Bewerbungsformular haben?

İki yaşam formu tespit ediyorum.

Ich empfange zwei Lebensformen.

Şu başvuru formlarını gördün mü?

Haben Sie diese Bewerbungen gesehen?

Ben insansı yaşam formları okuyorum.

Ich empfange humanoide Lebensformen.

Bir form doldurmam gerekiyor.

Ich muss ein Formular ausfüllen.

Bütün istasyonlar, hayat formlarını tarayın.

Alle Stationen, nach Lebensformen scannen.

Hayır ama başvuru formunuz var mı?

Nein, aber habt ihr ein Bewerbungsformular?

Doldurmanız gereken birkaç form var.

Sie müssen ein paar Formulare ausfüllen.

Bakın, küçük, yeşil, yaşam formu.

Schaut, eine kleine, grüne Lebensform.