Turkish-German translations for fosil:

Fossil · other translations

fosil Fossil

Bir fosil alacaktım da.

Ich soll ein Fossil abholen.

Fosil yakıtlar tarafından enerji elde etmek yerine, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek.

Anstelle von fossilen Brennstoffen würde sie von erneuerbaren Energien gespeist.

Fosil karbonu alma yeteneği ve insan büyümesine dönüştürme.

Wir können fossilen Kohlenstoff in menschliche Biomasse verwandeln.

Click to see more example sentences