Turkish-German translations for gök:

Himmel · Blau · Luft · himmelblau · himmlisch · other translations

gök Himmel

Hilal ay, kırmızı dünya, solan gök, solan yer, yeşil köksüz otlar, yakında.

Halbmond, rote Erde, schwindender Himmel und schwindendes Land, wurzelloses Gras, er ist nahe

Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun.

Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel als auch auf Erden.

Güneş parlıyor, gök masmavi, mükemmel bir gün.

Die Sonne scheint, blauer Himmel, ein perfekter Tag.

Click to see more example sentences
gök Blau

Güneş parlıyor, gök masmavi, mükemmel bir gün.

Die Sonne scheint, blauer Himmel, ein perfekter Tag.

Deniz gök kadar mavi gök de Güney Denizleri kadar mavi.

Das Meer ist himmelblau. Und der Himmel ist blau wie die Südsee.

Mavi gök, yeşil ışıklar.

Blauer Himmel, grüne Lichter.

Click to see more example sentences
gök Luft

Göklerde yaşayan bir iblis vardı.

Ein Dämon hauste in der Luft.

Toprak, su, ateş ve gök

Erde, Wasser, Feuer und Luft.

gök himmelblau

Deniz gök kadar mavi gök de Güney Denizleri kadar mavi.

Das Meer ist himmelblau. Und der Himmel ist blau wie die Südsee.

Gök mavisi gibiydi.

Mm-hmm. Wie Himmelblau.

gök himmlisch

Ama Gök Tapınağı, Kahinler

Aber der himmlische Tempel