Turkish-German translations for gölgeli:

Schatten · schattig · other translations

gölgeli Schatten

Ses de duymadın? Ya da bir gölge gördün mü?

Haben Sie ein Geräusch gehört, einen Schatten gesehen?

Ya da en azından onun bir gölgesi.

Oder zumindest ein Schatten von ihm.

Bu gölge kendi kendine mi hareket ediyor?

Bewegt dieser Schatten sich von selbst?

Click to see more example sentences
gölgeli schattig

Canterbury Üniversitesi Koleji gri tuğlalardan gölgeli bina.

Canterbury University College. Ehrwürdige graue Mauern, schattige Arkaden.

Midville, Connecticut, büyük gölgeli bir ağacın altında tembellik yaparken.

Midville, Connecticut, unter einem großen schattigen Baum, beim Faulenzen.

Büyük çimenlikler, ağaç gölgeleri.

Große Rasenflächen und schattige Bäume.