gönüllüye

Şimdi, bir gönüllüye ihtiyacım var.

Ich brauche jetzt einen Freiwilligen.

Bir gönüllüye ihtiyacım var.

Ich brauche einen Freiwilligen.

İki gönüllüye ihtiyacım var.

Ich brauche zwei Freiwillige.

Bir gönüllüye ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen Freiwilligen.

Erkek bir gönüllüye de ihtiyacımız var.

Wir brauchen auch einen männlichen freiwilligen.

Birkaç gönüllüye ihtiyacım var.

Ich brauche ein paar Freiwillige.

Sekiz gönüllüye ihtiyacım var.

Ich brauche acht Freiwillige.

Sadece üç iyi gönüllüye ihtiyacım var.

Ich brauche drei gute Freiwillige.

Bir gönüllüye ihtiyacım olacak.

Ich werde einen Freiwilligen brauchen.

Her gönüllüye dört portakal verdiler.

Jeder Freiwillige hat vier Orangen bekommen.