gönderebiliriz

Bunun için parayı gönderebiliriz ya da sana şahsen verebiliriz.

Dafür können wir Geld überweisen, oder es Ihnen persönlich liefern.

Gelecek yıl seni belki de üniversiteye gönderebiliriz.

Vielleicht können wir dich nächstes Jahr aufs College schicken.

Böylece Tak Mun-bae'yi de ipe gönderebiliriz.

Damit wir Tak Mun-Bae hängen können.