görüşecek

Meclis üyesi şimdi sizinle görüşecek.

Der Stadtrat empfängt Sie jetzt.

Bay Prescott şimdi sizinle görüşecek.

Mr. Prescott empfängt Sie jetzt.

Sör Donald sizinle şimdi görüşecek.

Sir Donald wird Sie jetzt empfangen.

Bay Linderman şimdi sizinle görüşecek

Mr. Linderman empfängt Sie jetzt.

Kral Willie şimdi seninle görüşecek.

King Willie wird dich empfangen.

Nadine şu an sizinle görüşecek.

Nadine empfängt Sie jetzt.

Doktor Buckley şimdi sizinle görüşecek Bayan Robinson.

Dr. Buckley ist gleich bei Ihnen, Mrs. Robinson.

Robin Wright, Jeff Green ile görüşecek.

Robin Wright für Jeff Green. Ms Wright.

Bay Tobin sizinle görüşecek.

Mr. Tobin wird Sie empfangen.

Başkan Myer şimdi sizinle görüşecek.

Bürgermeister Myer wird Sie jetzt empfangen.