görülüyor

Açıkça görülüyor ki bir yıl geçmiş.

Offensichtlich ist ein Jahr vergangen.

Burada tipik bir karınca yuvası görülüyor.

Dies ist ein typisches Ameisennest.

Ruth Bennet'in taramalarında apandisit görülüyor.

Ruth Bennets Scans zeigen eine Blinddarmentzündung.

Lily'i kalabalık bir barda, öğrencilerle bir arada görülüyor.

Er sieht Lily in einer überfüllten Bar voller chaotischer Erstsemester.

Şurada ufak bir akciğer ezilmesi görülüyor.

Er hat eine leichte Lungenquetschung.

Apaçık görülüyor ki bu altı haftanın planı değil.

Das sind offensichtlich keine Flugpläne für sechs Wochen.

Bu açıkça görülüyor.

Das ist überdeutlich.

Açıkça görülüyor ki, davanız Bay Duverney vazgeçene kadar ertelemek.

Ihr Fall wird offensichtlich hinausgezögert, bis Mr. Duverney aufgibt.

Ne yazık ki bu senin yaşındaki çocuklarda çok nadir görülüyor.

Leider ist das bei Kindern deines Alters viel zu selten.

Açıkça görülüyor ki, sadece kısmen gereksiz.

Es ist eindeutig nur teilweise belanglos.