Turkish-German translations for görülebilir:

sichtbar · bemerkbar · other translations

görülebilir sichtbar

Neden Warp sürücüsünün dışında görünen bir fenomen olmadı ki?

Wieso gibt es ein sichtbares Phänomen außerhalb des Warpantriebs?

Görünen ve görünmeyen.

Sichtbare und unsichtbare.

Kortikal düğümünde görünen bir hasar yok.

Keine sichtbaren Schäden am Kortikalknoten.

görülebilir bemerkbar

Rita Vogt'un dirsegi üzerinde görülebilir bir yara izi var.

Rita Vogt hat am Ellbogen eine bemerkbare Narbe.