Turkish-German translations for görünür:

sichtbar · other translations

görünür sichtbar

O kesinlikle en görünür ve göz alıcı olanıydı.

Sicher war er der sichtbarste und extravaganteste.

Aynı zamanda görünür bir hasar.

Und ein sichtbarer Schaden.

Değişiklik her zaman görünür değildir.

Veränderung ist nicht immer sichtbar.