görevi

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Hayır, senin için başka bir görevim var.

Nein, ich habe eine andere Aufgabe für Euch.

Tabii ki basit görevleri, kopyalarıma devretmem gerekti.

Natürlich musste ich meinen Duplikaten einfache Aufgaben überlassen.

Küçük ama önemli bir görev.

Eine kleine aber wichtige Aufgabe.

Senin için yeni bir görevimiz var.

Wir haben einen neuen Auftrag für Sie.

Senin için bir görevim var.

Ich hab einen Auftrag für dich.

Ama Tanrı ona başka bir görev verdi.

Aber Gott gab ihm einen anderen Auftrag.

Senin için başka bir görevimiz daha var.

Wir haben eine andere Aufgabe für Sie.

Nazarov, Lobov, Maharaşvili! Devriye görevine!

Nasarow, Lobow, Macharaschwili Seitenspähtrupp!

Senin için özel bir görevim var.

Ich habe einen Spezialauftrag für dich.