Turkish-German translations for göz atmak:

blicken · other translations

göz atmak blicken

Dr. Lecter'ın takvimine bir göz attın galiba?

Haben Sie einen Blick in Dr. Lecters Kalender erhascht?