Turkish-German translations for göz:

Augen, Auge · Blick · Licht · other translations

göz Augen, Auge

Sadece derin bir nefes al, gözlerini kapat, ona kadar say.

Atme einfach tief ein, schließe deine Augen, zähle bis zehn.

Senin mavi gözlerin

Deine blauen Augen

Michael, benim gözüm yok.

Michael, ich habe keine Augen.

Click to see more example sentences
göz Blick

Bu bakışı çoğu kez gördüm ama bir Saylonun gözlerinde değil.

Ich habe diesen Blick oft gesehen, aber nie in den Augen eines Zylons.

Genç ve hayat doluydular. Gözleri sabit ve ışık saçıyordu.

Sie waren jung, voller Leben, mit festem Blick, leuchtend und strahlend.

Bahse girerim, içine bir göz atabilmek için ölüyorsundur di mi?

Ich wette, Sie sterben für einen Blick darein, oder?

Click to see more example sentences
göz Licht

Gökyüzünde göz kamaştıran bir ışık.

Ein leuchtendes Licht am Himmel.