gözetmememize

Dent Yasası olağanüstü durumlarda ayrım gözetmememize izin veriyor.

Das Dent-Gesetz gestattet, die Geschlechtertrennung in dringenden Fällen aufzuheben.