gözlüler

gözlüler, çıkarcılar taş kalpliler, sadist küçük haspalardır.

Sie sind gierige, manipulative, kaltherzige, sadistische kleine Biester.

Nerede bu kahrolası çekik gözlüler?

Wo zum Teufel sind die Schlitzaugen?