gülüyordu

Gülümse, normal bir insan gibi gülümse.

Einfach wie ein normaler Mensch lächeln.

Daha fazla gülüp eğlenmeye hakkımız yok.

Wir dürfen keine Trinen mehr sein.

Lütfen anne için gül.

Bitte lach für Mommy.

Güzel bir gül goncası olurdun.

Dann wären Sie eine schöne Rosenknospe.

Güle güle, seni seviyorum.

Tschüss, ich hab dich lieb.

Bir sırtlan gibi gülüyor.

Sie lacht wie eine Hyäne.

Sonra konuşuruz, güle güle.

Dann reden wir darüber. Tschüs.

Hadi ama. Gülümse.

Komm schon, lächle.

Kim gülüyor şimdi?

Wer lacht jetzt?

Güle güle, Yente.

Leb wohl, Jente.