Turkish-German translations for güle güle:

Wiedersehen · auf Wiedersehen · tschüss · tschüs · bis bald · tschau · other translations

güle güle Wiedersehen

Peki, o zaman herkese güle güle. Semyon, Olga, İlya ve Anton hariç.

Dann danke und auf Wiedersehen euch allen, außer Semyon, Olga, Ilya und Anton.

Güle güle Bayan Livingston.

Auf Wiedersehen, Miss Livingston.

Güle güle Bayan Jenkins.

Auf Wiedersehen, Miss Jenkins.

Click to see more example sentences
güle güle auf Wiedersehen

Peki, o zaman herkese güle güle. Semyon, Olga, İlya ve Anton hariç.

Dann danke und auf Wiedersehen euch allen, außer Semyon, Olga, Ilya und Anton.

Güle güle, bay Simpson.

Auf Wiedersehen, Mr. Simpson.

Güle güle, Bay Cole.

Auf Wiedersehen, Mr. Cole.

Click to see more example sentences
güle güle tschüss

Güle güle, seni seviyorum.

Tschüss, ich hab dich lieb.

Şimdilik güle güle.

Tschüss fürs Erste.

Görüşürüz. Güle güle.

Bis dann, tschüss.

Click to see more example sentences
güle güle tschüs

Sonra konuşuruz, güle güle.

Dann reden wir darüber. Tschüs.

Güle güle, kızları benim için öp.

Tschüs, tschüs, tschüs. Küss die Mädchen.

Güle güle Grete. Hoşça kal Gretchen.

Tschüs, Grete, Mach's gut, Gretchen.

Click to see more example sentences
güle güle bis bald

Güle güle, Norma Jean.

Bis bald, Norma Jean.

güle güle tschau

Güle güle, dostum!

Tschau, mein Freund.