Turkish-German translations for gülmek:

lachend · lachen · auslachen · other translations

gülmek lachend

Bir sırtlan gibi gülüyor.

Sie lacht wie eine Hyäne.

Ne gülüyorsunuz camış gibi len?

Weshalb lacht ihr wie Bueffel ihr Hirnis.

Kyle orada gülüyor mu?

Lacht Kyle da draußen?

Click to see more example sentences
gülmek lachen

Bazen yaramaz çocuklar gibi gülüp duruyoruz.

Wir lachen manchmal wie zwei ungezogene Kinder.

Bu akşam gülerler yarın tweet atarlar.

Heute lachen sie, morgen twittern sie.

Artık müzik yok, gülmek yok.

Keine Musik mehr, kein Lachen.

Click to see more example sentences
gülmek auslachen

O orospu çocuğu bana güldü.

Der Wichser hat mich ausgelacht.

Zır zır ağla."Ava bana güldü.

Oh, buhuhu."Ava hat mich ausgelacht.

Bana güldüler anne ve bana bir şeyler fırlattılar.

Alle haben mich ausgelacht und mich mit Sachen beworfen.