Turkish-German translations for günah:

Sünden, Sünde · sündigen · Versuchung · Erbsünde · schuld · other translations

günah Sünden, Sünde

Fakat mutsuz olmak da büyük bir günah.

Aber unglücklich sein ist auch eine große Sünde.

Bütün günahlar affedildi.

Alle Sünden vergeben.

Günahlarını itiraf et.

Bekenne deine Sünden.

Click to see more example sentences
günah sündigen

Hepimiz günah işleriz.

Wir sündigen alle.

Eğer dünya günahla doluysa, ben de günah işleyeceğim!

Wenn deine Welt sündig ist, dann will ich sündigen!

Her gün günah işliyorum!

Ich sündige jeden Tag!

Click to see more example sentences
günah Versuchung

Kötülük, günah ve tehlike dolu bir dünyaya.

Eine Welt voller Sünde und Versuchung und Gefahr.

günah Erbsünde

Yahudi-Hristiyan ahlakına göre insanlığın birincil günahı.

Die Erbsünde nach christlich-jüdischer Moralvorstellung.

günah schuld

Çok iyi kötü çocuk, günahlarını kabul et.

Gut, böses Kind. Bekenne deine Schuld.