Turkish-German translations for gürültülü:

laut · other translations

gürültülü laut

Korkunç bir gürültü, değil mi?

Ein schrecklicher Laut, oder?

Gürültü, düzensizlik ya da aile içi sorunlar.

Laute Geräusche oder Instabilität oder familiäre Probleme.

Ve bir süre çok gürültülü ve çok eğlenceli olur.

Und sie ist wirklich laut und macht für eine Weile Spaß.

Click to see more example sentences