Turkish-German translations for güvenen:

vertrauensvoll · other translations

güvenen vertrauensvoll

Bir hafta öncesine kadar Roy Miller, dünyadaki en güvenilir ve en yetenekli gizli ajandı.

Bis vor einer Woche war Roy Miller der vertrauensvollste und beste verdeckt ermittelnde Agent.

Dr. Lester, bana karşı çok kibar ve güvenilir davrandınız.

Dr. Lester, Sie waren so freundlich zu mir, so vertrauensvoll.

Kimse onun gibi şefkâtli ve güvenilir olamazdı.

Niemand war so zart fühlend und vertrauensvoll wie sie.