güveni

Ama onlar için güvenli bir yer bulmaya çalışıyoruz.

Aber wir wollen einen sicheren Ort für sie finden.

Burası güvenli bir yer değil mi?

Dies ist ein sicherer Ort, richtig?

Güvenli bir yer bulmak zorundayız.

Wir müssen einen sicheren Ort finden.

Ben güvenli bir yer biliyorum.

Ich kenne einen sicheren Ort.

Burası güvenli bir yer.

Dies ist ein sicherer Ort.

Ama en azından artık arkadaşların güvende olacak.

Aber zumindest werden Ihre Freunde jetzt sicher sein.

Burada kimse güvende değil.

Niemand ist hier sicher.

Güvenin için sağ ol.

Danke für Ihr Vertrauen.

Periler için güvenli bir yer.

Ein sicherer Ort für Feen.

Burası güvenli bir yer değil.

Dies ist kein sicherer Ort.