güvenmelisiniz

Belki de onun kararlarına güvenmelisiniz.

Vielleicht sollten Sie seinem Urteil vertrauen.

Şu anda bana güvenmelisiniz, tamam mı?

Jetzt müssen Sie mir vertrauen, okay?

Çocuklar, bana güvenmelisiniz, tamam mı?

Leute, Ihr müsst mir vertrauen, okay?

O zaman siz de bana güvenmelisiniz.

Dann müssen Sie mir auch vertrauen.

Bunun bir anlamı olması için Bay Casey, bana güvenmelisiniz.

Aber damit das etwas bedeutet, Mr. Casey müssen Sie mir vertrauen.