Turkish-German translations for gayri resmi:

inoffiziell · other translations

gayri resmi inoffiziell

Gayri resmi olarak, ben öyle duydum.

Das hab ich inoffiziell gehört.

Gayri resmi olarak ya da değil, Kardasyanlar için çalışıyorsun.

Inoffiziell oder nicht, Sie arbeiten für die Cardassianer.

Bayan Baran gayri resmi yardımımı istedi.

Mrs. Baran bat um Hilfe. Inoffiziell.