Turkish-German translations for gelecek:

kommen · nächster, nächste, nächst · Zukunft · zukünftig, zukünftige · künftig · kommende · other translations

gelecek kommen

Ne zaman geri gelecek?

Wann wann kommt sie zurück?

Buraya başka gemiler de gelecek.

Andere Schiffe werden hierher kommen.

O tekrar ne zaman gelecek?

Wann kommt der wieder?

Click to see more example sentences
gelecek nächster, nächste, nächst

Sanırım gelecek hafta size daha fazla para yollayabileceğim.

Ich denke nächste Woche kann ich euch mehr Geld schicken,

Gelecek hafta geri geleceğim.

Ich komme nächste Woche wieder!

Kağıtları gelecek ay, ilk hafta getirecksiniz.

Ihre Semesterarbeiten sind nächsten Monat fällig.

Click to see more example sentences
gelecek Zukunft

Ama senin bir geleceğin var.

Aber Sie haben eine Zukunft.

Ben bir gelecek görmedim.

Ich sah keine Zukunft.

Dün gece geleceğe dair bir rüya gördüm.

Letzte Nacht träumte ich von der Zukunft.

Click to see more example sentences
gelecek zukünftig, zukünftige

Hayır, hayır. Gelecekte olacak.

Nein, nein, ein zukünftiges Date.

Geleceğin bayan George Walker'ı şu anki bayan George Walker'la tanışın.

Die zukünftige Mrs. George Walker, treffen Sie die jetzige Mrs. George Walker.

Gelecekte bir sen mi var?

Du hast ein zukünftiges Ich?

Click to see more example sentences
gelecek künftig

Güreşe hoş geldiniz Geleceğin Tanrıları.

Willkommen beim Ringen, ihr künftigen Olympioniken!

Geçmişin ve geleceğin kralı

Einstiger und künftiger König

Şu anki ve geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı!

Der jetzige und künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika!

Click to see more example sentences
gelecek kommende

Frost, gelecek etkinlere tıklasana.

Frost, klick auf: "kommende Veranstaltungen".

Oğlum, Danny. Gelecek Cumartesi.

Mein Sohn Danny, kommenden Schabbes