gelişir

Bazı çocuklar daha yavaş gelişir.

Einige Jungen entwickeln sich langsamer.

Belki o zamana kadar karakterim biraz gelişir.

Bis dahin habe ich vielleicht etwas Charakter entwickelt.

Büyümek ve gelişmek.

Weiterbildung und Wandel.

Ben açıkça araba sürmek için fazla gelişmişim.

Ich bin eindeutig zu hoch entwickelt fürs Autofahren.