genişlikte

Yamaçlarda yüzlerce metre genişlikte derin yarıklar oluşuyor.

Ganze Hanglagen zeigen Hunderte Meter breite Einschnitte.

Aynı uzunluk, aynı genişlik;

Gleiche Länge, gleiche Dicke

Caprica kızıl-kuyruklu şahininin geniş bir kanat genişliği vardır ve en önemli gece avcılarındandır.

Der caprikanische Rotschwanz-Adler hat eine größere Flügelspannweite und ist überwiegend ein nachtaktiver Jäger.

Evet, bıçağın uzunluğu ve genişliği bıçak yarasıyla aynı.

Ja, Breite und Länge der Klinge entsprechen genau den Stichwunden.

Genişlik parametrelerini ayarlarsan, daha iyi bir çözümleme elde edebilirsin.

Die Auflösung wäre besser, wenn Sie lhre Amplitudenparameter anpassen.