gerektirir

Bazen radikal problemler, radikal çözümleri gerektirir. Riley!

Radikale Probleme erfordern manchmal radikale Lösungen.

Ama tüm büyük mücadeleler, fedakârlık gerektirir.

Aber alle großen Schlachten erfordern Opfer.

Öğretmek büyük bir sorumluluk gerektirir.

Unterrichten ist eine riesige Verantwortung.

Yeni fikirler yeni bir dil gerektirir.

Neue Ideen brauchen eine neue Sprache.

Olağandışı durumlar, olağandışı uygulamalar gerektirir.

Extreme Situationen bedürfen extremer Methoden.

Yanıltma hem suç ortağı hem de bilinçaltı gerektirir.

Täuschung erfordert Mittäterschaft, auch wenn sie unbewusst ist.

Suç araştırması, paternleri aramayı gerektirir.

Ermittlungsarbeit erfordert ungewöhnliche Denkmuster.

Büyü yapmak efsunları, sihirleri gerektirir

Magie erfordert Beschwörungen, Zaubersprüche

Mükemmellik bazen bencilliği gerektirir.

Perfektion erfordert manchmal Egoismus.

İrfan projesi irfan gerektirir.

Projekt Insight erfordert Einsicht.