gezdirebilirim

Belki sana etrafı gezdirebilirim.

Vielleicht könnte ich dich herumführen.

Ben bir gezi kitabı yazıyorum.

Ich schreibe einen Reisebericht.

Oraya ufak bir gezi yaptık.

Wir machten einen Ausflug dorthin.

Tüm geziler iptal.

Cancelt eure Flüge.

Gezdirmek mi Elbette.

Herumführen? Aber sicher.

İslami okullar aracılığıyla Mekke'ye bedava gezi

Schule schliesst an moslemischem Feiertag

Ethan'ın gemi gezi programını iki defa kontrol ettim.

Ich habe Ethan's Reiseroute zwei mal überprüft.

Hilaller, kale burçları, yatan ve gezen hayvanlar, çubuklar, bezantlar.

Mondsichel, Raster, lauernde und aufrechte Tiere, Gitter, Bezants

Belki Vegas'a küçük bir gezi düzenlerdiniz?

Vielleicht ein kleiner Flug nach Vegas?

O bir sessiz gezen değil.

Er ist kein Triebtäter.