gezginler

Çingeneler, gezginler, koşturan çocuklar, köpekler.

Zigeunerpack. Knurrige Gaukler. Räuberkinder.

Arkadaşlar, gezginler, marabutlar

Freunde, Vagabunden, Marabus.

Gezginler her yerdedir.

Reisende sind überall.

Markos ve diğer tüm gezginler neden yaşayacak başka bir yer bulamıyorlar?

Wieso können Markos und all die anderen Reisenden nicht irgendwo woanders leben?

Çünkü gezginler acımasız, insanı kullanan ikiyüzlü kişilerdir.

Weil Reisende skrupellose, manipulative Heuchler sind.

Seyahat edenler, gezginler. Düğümler!

Schausteller, fahrendes Volk, Knoten.

Bu şerefli gezginler buraya kutsal dağı bulmak için geldiler ama Pantheon Bar'ını tercih ettiler.

Diese illustren Reisenden kamen, um den heiligen Berg zu finden, aber die Pantheon-Bar gefiel ihnen besser.