gişe

Kötü sürprizdi, birkaç yıl sonra gişe hasılatı altın madeniydi.

Schreckliche Überraschung, ein paar Jahre später, Gold an der Kinokasse.

Jefferson City'de bir tanecik gişe var. Güney batı yolunda.

Es gibt nur ein Zollhäuschen in Jefferson City, nach Südwesten.

Küçük Oral Annie'yle orada gişe hasılat rekoru kırdım.

Dort hatte ich 'nen Riesenhit, Kleine Oral-Annie.

Muppets, Berlin'de kapalı gişe oynadı." Beş yıldız!

Muppets ausverkauft in Berlin. Fünf Sterne.

Evet, bunların hepsini ve gişe kameralarını istiyoruz.

Ja, wir wollen alles und die Mautstellenkameras.

Gişede bekleyin. Çekilin!

Wartet am Ticketschalter.