Turkish-German translations for gonca:

Knospen, Knospe · other translations

gonca Knospen, Knospe

Bu gece, bu gonca açtığında, yeni bir kraliçemiz olacak!

Heute Nacht, wenn diese Knospe erblüht, wird eine neue Königin geboren!

Tara olmadan Gonca hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.

Ohne Tara wissen wir gar nichts über die Knospe.

Goncanın sana ihtiyacı var.

Die Knospe braucht dich.

Click to see more example sentences