Turkish-German translations for hızlı:

schnell · rasch · fast · hurtig · rasant · other translations

hızlı schnell

Her şey çok hızlı olacak.

Alles wird sehr schnell gehen.

Yavaş, hızlı, hızlı.

Langsam, schnell, schnell.

Ve neden bu kadar hızlı?

Und warum so schnell?

Click to see more example sentences
hızlı rasch

Sensörler hızla yaklaşan bir Klingon gemisi saptadı.

Sensoren fanden ein rasch nahendes Klingonenschiff.

Gerçekten çok hızlı hareket etmeliyiz.

Wir sollten wirklich rasch handeln.

Sondanın kabuk sıcaklığı hızla düşüyor.

Temperatur der Sondenhülle sinkt rasch.

Click to see more example sentences
hızlı fast

Otto, bu herif en az senin kadar hızlı.

He, Otto, dieser Typ ist fast so schnell wie du.

Hızlı, kolay ve neredeyse acısız.

Schnell, einfach, fast schmerzfrei.

Korkularım dağılıyor hızla

My fear is fading fast

Click to see more example sentences
hızlı hurtig

Bu çok hızlı.

Das ist hurtig.

hızlı rasant

Hızla yaşlanma ve hızla çürüme.

Rasante Alterung und rasante Verwesung.