Turkish-German translations for hadım:

Eunuch · Kastration · other translations

hadım Eunuch

Bebek oyuncak Ken gibi veya yüksek güçlü hadım birisi gibi.

Wie eine Ken Puppe, oder ein leistungsstarker Eunuch.

Ve Gareth, hadımı öldür.

Und Gareth, töte den Eunuchen.

Lord Varys'in bir hadım olduğunu biliyor musunuz?

Habt Ihr gewusst, dass Lord Varys ein Eunuch ist?

Click to see more example sentences
hadım Kastration

Bu Yıldız Savaşlarında hadım etmeye denktir!

Das ist das Stars Wars-Äquivalent zur Kastration.